Optymalizacja wpłat

Optymalizacja wpłat obowiązkowych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez nasze rozwiązanie odzwierciedla pozyskanie kosztów w zamian straty (kary), która pojawia się przy wpłacie na PFRON;

Nasza firma pragnie przedstawić korzyści wynikające z optymalizacji wpłat, będących następstwem pozyskania oszczędności, które pojawią się już od momentu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.

Oto przykład optymalizacji:

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika  6% dla firmy „B”

135 etatów  X  6% (wskaźnik wymagany przez PFRON)  =  8,1 etatu osób z  niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa  wynosi:

8,1 etatu ON X 1729,90 zł (wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 4255,59 (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) = 14.012,19 zł miesięcznie  czyli  rocznie 168.146,28  zł

Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:

Firma „B” zatrudnia:  9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym.

Wpłata obowiązkowa wynosi 0 zł  (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt  pracowników 9 etatów x  2450zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 22.050,00 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% firma „B” skorzysta z dofinansowania do płac pracowników z orzeczeniem  9 ON  X  1725,00 zł  (kwota dofinansowania  odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem specjalnym) = 15.525,00 zł (kwota dofinansowania dla ON).

Podsumowując:

należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy CKP a DOFINANSOWANIEM

 22.050,00 zł  – 15.525,00 zł  = 6.525,00 zł (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem)

6.525,00 zł : 9 pracowników  = 725,00 zł – koszt jednego pracownika z niepełnosprawnością

Przed optymalizacją                                               Po optymalizacji           

14.012,19 strata na zysku                                        6.525,00 zł  koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to:  miesięcznie 7.487,19 zł rocznie 89.846,28 zł


Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Referencje

Archiwa