Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

za grudzień 2017, styczeń 2018 , luty 2018:  4255,59 zł  – (Monitor Polski z 17.08.2017 r. – poz. 811)

Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty (4.255,59 zł * 40,65%)= 1729,90  zł, w podanych przykładach nie zatrudnia się osób niepełnosprawnych (ON).

Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty ( 4.255,59 zł * 40,65%) 1729,90 zł, w podanych przykładach  nie zatrudnia osób niepełnosprawnych (ON).

  • Firma 50 etatów, wpłata miesięczna na PFRON    5189,70  zł 
  • Firma 100 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 10.379,40  zł 
  • Firma 150 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 15.569,10  zł 
  • Firma 200 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 20.758,80  zł 

 

Wysokość wpłat w poprzednich kwartałach:

 • za wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017:  4 220,69 zł (Monitor Polski z 17.08.2017 r. – poz. 811)
 • za czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. – poz. 446)
 • za marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017: 4 218,92 zł – Monitor Polski z 10.02.2017 r. – poz. 180
 • za grudzień 2016, styczeń 2017, luty 2017: 4 055,04 zł – Monitor Polski z 14.11.2016 r. – poz. 1100
 • za wrzesień 2016, październik 2016, listopad 2016 r: 4 019,08 zł – Monitor Polski z 9.08.2016 r. poz. 782
 • za czerwiec 2016, lipiec 2016, sierpień 2016: 4 181,49 zł – Monitor Polski z 13.05.2016 r., poz. 443
 • za marzec 2016, kwiecień 2016, maj 2016: 4 066,95 zł – Monitor Polski z 11.02.2016 r., poz. 148
 • za grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016: 3 895,33 zł – Monitor Polski z 13.11.2015 r., poz. 1086
 • za wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015: 3 854,88 zł – Monitor Polski z 14.08.2015 r., poz. 720

 

Żródło: PFRON


Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Referencje

Archiwa