Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

za wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017:  4 220,69 zł  – (Monitor Polski z 17.08.2017 r. – poz. 811)

Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty (4 220,69 zł * 40,65%)= 1715,71 zł, w podanych przykładach nie zatrudnia się osób niepełnosprawnych (ON).

Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty ( 4 220,69 zł * 40,65%) 1715,71 zł, w podanych przykładach  nie zatrudnia osób niepełnosprawnych (ON).

  • Firma 50 etatów, wpłata miesięczna na PFRON    5.147,13 zł + 977,95 zł   straty na podatku (19% wpłaty)= 6.125,08 zł (straty)

 

  • Firma 100 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 10.294,26 zł +1.955,91 zł  straty na podatku (19% wpłaty)=12.250,17 zł (straty)

 

  • Firma 150 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 15.441,39 zł +2.933,86 zł straty na podatku (19% wpłaty)=18.375,25 zł (straty)

 

  • Firma 200 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 20.588,52 zł +3.911,82 zł straty na podatku (19% wpłaty)=24.500,34 zł (straty)

 

Wysokość wpłat w poprzednich kwartałach:

 • za Czerwiec 2017, Lipiec 2017, Sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. – poz. 446)
 • za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017: 4 218,92 zł – Monitor Polski z 10.02.2017 r. – poz. 180
 • za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017: 4 055,04 zł – Monitor Polski z 14.11.2016 r. – poz. 1100
 • za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016 r: 4 019,08 zł – Monitor Polski z 9.08.2016 r. poz. 782
 • za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016: 4 181,49 zł – Monitor Polski z 13.05.2016 r., poz. 443
 • za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016: 4 066,95 zł – Monitor Polski z 11.02.2016 r., poz. 148
 • za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016: 3 895,33 zł – Monitor Polski z 13.11.2015 r., poz. 1086
 • za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015: 3 854,88 zł – Monitor Polski z 14.08.2015 r., poz. 720

 

Żródło: PFRON


Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Referencje

Zaufali Nam

Archiwa