Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r. wynosi 4.622,84 zł. W związku z powyższym, za czerwiec, lipiec i sierpień posłużymy się przeciętnym wynagrodzeniem w tejże wysokości: 4.622,84 zł.

Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty (4.622,84 zł * 40,65%) = 1.879,19 , w podanych przykładach nie zatrudnia osób niepełnosprawnych (ON).

  • Firma 50 etatów, wpłata miesięczna na PFRON    5637,57 zł 
  • Firma 100 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 11275,14 zł 
  • Firma 150 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 16912,71 zł 
  • Firma 200 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 22550,28 

Wysokość wpłat w poprzednich kwartałach:

  • za marzec, kwiecień, maj 2018: 4516,69 (Monitor Polski z 12.02.2018 r. – poz. 181)
  • za grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018: 4255,59 zł  – (Monitor Polski z 13.11.2017 r. – poz. 1012)
  • za wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017: 4 220,69 zł (Monitor Polski z 17.08.2017 r. – poz. 811)
  • za czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. – poz. 446)
  • za marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017: 4 218,92 zł – Monitor Polski z 10.02.2017 r. – poz. 180
  • za grudzień 2016, styczeń 2017, luty 2017: 4 055,04 zł – Monitor Polski z 14.11.2016 r. – poz. 1100

Żródło: PFRON


Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Archiwa