Projekt „To Wake Up”

Firma SOD – Janiszewski kojarzy pracodawców z pracownikami z niepełnosprawnością. Dopasowuje najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta, uwzględniając jego potrzeby, prognozuje oszczędności możliwe po zastosowaniu wybranego rozwiązania.

W działalności firmy można wyróżnić dwa moduły. Pierwszy skierowany jest do przedsiębiorstw, firm prywatnych, natomiast drugi dotyczy Samorządów.

     
               
 

Nakłady i koszty

Koszty, jakie ponosi Klient w związku z wprowadzeniem projektu, są ściśle uzależnione od indywidualnych ustaleń. Zazwyczaj ograniczają się od kosztów obsługi i różnicy między całkowitymi kosztami zatrudnienia pracowników, a uzyskanym dofinansowaniem. Jeśli chodzi o realizację projektów z Samorządami, koszty ustalane są w oparciu o  formę współpracy i zakres działań.

Adresaci projektu

Adresatami naszego projektu są wszystkie podmioty zatrudniające pracowników.


Partnerzy


Nasz Psycholog

mgr Karolina Rybińska
ZAPRASZAMY

Archiwa