Zmiany w dofinansowaniu i wpłatach na rzecz PFRON

1 lipca 2016 roku weszły w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Dotyczą one: wpłat obowiązkowych na PFRON dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych refundacji składek ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej Czytaj dalej…