Nowe Programy PFRON szansą na zatrudnienie ON

W dniu 16.XII.2016 roku, PFRON zatwierdził i wprowadził trzy nowe programy mające na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością. Realizacja programów będzie trwała do 31 XII 2020 roku. „Praca – Integracja” to program, którego założeniem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez: wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji Czytaj dalej…