Co pracodawca musi zapewnić pracownikom?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

            W ostatnim artykule pisałam o tym, jakie prawa i obowiązki ma pracownik zdalny (https://tasmanbysod.pl/2019/07/24/prawa-i-obowiazki-pracownika-zdalnego/ – więcej tutaj). W dzisiejszym artykule zajmę się opisaniem tego, co pracodawca musi zapewnić pracownikowi.

            Jednym z fundamentalnych obowiązków jest zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu wykonywania pracy. Pomieszczenie powinno być:

– dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy

– wentylowane

– o odpowiedniej temperaturze powietrza

– zabezpieczone przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

– posiadać przynajmniej 2m2 wolnej przestrzeni (nie zastawionej sprzętem biurowym) na pracownika

– jego wysokość powinna wynosić przynajmniej 3m w świetle, bądź 3,2m jeśli praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych (może być ona obniżona za zgodą wojewódzkiego inspektora sanepidu jeżeli zastosowana jest klimatyzacja)

– powinno być zapewnione światło dzienne (jeśli nie jest to możliwe to elektryczne za zgodą wojewódzkiego inspektoratu)

– temperatura w pomieszczeniu pracowniczym powinna być dostosowana do rodzaju pracy, ale nie niższa niż 14oC, chyba, że nie pozwalają na to względy technologiczne, chyba, że mowa o lekkiej pracy fizycznej bądź pracy biurowej to wtedy dolna granica wynosi 18oC

– jeśłi praca odbywa się na otwartej przestrzeni, pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie do ogrzania.

            Dodatkowo, pracodawca musi zapewnić:

– dostęp do toalety

– dostęp do wody

– zaplecze socjalne

– miejsce do siedzenia

– materiały biurowe

– sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków

– papier toaletowy

– mydło

– ręczniki papierowe/dmuchawa

Dzisiejszy artykuł dotyczy spraw czysto technicznych, w następnym artykule zajmę się prawami do przerw, do odpoczynku oraz prawami przysługującymi rodzicom.

Źródło: Gazeta Prawna

Katarzyna Kozioł


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *