Staże w Administracji Państwowej – projekt PFRON

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

            Aktywność osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, jest tak samo ważna jak aktywność każdego zdrowego człowieka. Nieodłącznym elementem tej dziedziny naszego życia – jest praca oraz rozwój zawodowy. Niestety, realizowanie się w tym zakresie jest bardzo utrudnione dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, dlatego PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wyszedł naprzeciw ich potrzebom i stworzył projekt „Staże zawodowe w administracji publicznej”.

            Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Mogą one skorzystać z płatnych staży (finansowanych z środków PFRON).
Taki staż może trwać od 3 do 12 miesięcy, jest zależny od oferty pracodawcy, a także wieku i statusu rejestracyjnego w urzędzie pracy. Wysokość stypendium wynosi 120% aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Osoby korzystające z tego projektu nie będą tracić statusu osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy.
Staż odbywa się według programu ustalonego przez Pracodawcę i jest realizowany w miejscu pracy. Osoby z niepełnosprawnością podczas projektu będą mogły skorzystać z dwóch dni wolnego, ale dopiero po przepracowaniu 30 dni oraz pracodawca jest zobligowany do udzielenia ich przed końcem ostatniego miesiąca stażu. Wymiar pracy jest taki sam jak przy zatrudnieniu na etacie, czyli: maksymalnie 7 godzin dziennie, 35 tygodniowo, chyba, że praca odbywa się w trybie zmianowym lub lekarz medycyny pracy wyraził zgodę na wydłużenie czasu pracy. Współpraca między uczestnikiem, a Pracodawcą nawiązywana jest bez stosunku pracy.
Aby wziąć udział w projekcie należy udać się do Urzędu Pracy i tam zgłosić chęć udziału, PFRON nie rozpatruje indywidualnych wniosków.

            Uważam, że jest to świetny sposób na uzupełnienie swoich kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego, daje również możliwość podjęcia dalszej współpracy z Pracodawcą, u którego staż się odbywał, jeśli wyrazi taką chęć. Warto inwestować w siebie i korzystać z takich projektów, które nie kosztują nas nic, oprócz poświęconego czasu, a dać mogą bardzo wiele. Lepiej chyba zdobywać nowe doświadczenia, niż przesiedzieć kolejny dzień przed telewizorem? 😉

Katarzyna Kozioł


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *