Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Pracodawco, zanim zatrudnisz osobę niepełnosprawną zwróć uwagę, czy chcesz skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, czy nie. Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że osoba, która pobiera emeryturę i posiada stopień niepełnosprawności lekki lub umiarkowany to nie otrzymasz dofinansowania do jej wynagrodzenia.

Natomiast, jeśli zatrudnisz pracownika, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, możesz otrzymać takie dofinansowanie.

Nie przysługuje również dofinansowanie na pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

                                                                                                                                               Joanna Ćmiel 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *