Dokumentacja pracownicza od 2019 r.

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Nowy rok i czekają nas zmiany. Czy będą to zmiany na lepsze? Po nowelizacji ustawy pracodawca będzie miał możliwość wyboru pomiędzy archiwizacją dokumentów w postaci papierowej a cyfrowej. Dodatkowo, skróci się czas przechowywania dokumentów pracownika. Poniżej szczegóły nadchodzących zmian.

Od 1 stycznia, 2019 r. następują zmiany – pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat, a nie tak, jak to było do tej pory – 50 lat. Czas ten liczy się od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy.

Kogo będą obowiązywać zmiany?

Dotyczyć to będzie wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika przez okres 50 lat. Wyjątkiem będzie złożenie oświadczenia o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych.

Akta osobowe w formie elektronicznej

Obecnie pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt w postaci papierowej. Od 1 stycznia 2019 r. będzie mógł wybrać dogodną dla siebie formę, tzn. papierową lub elektroniczną. W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał poprzedni stosunek pracy, pracodawca będzie mógł kontynuować dotychczasowy sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem tego pracownika.

Przekazanie dokumentacji pracownikowi

Ponadto, od 1 stycznia 2019 r. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał wydać pracownikowi (w postaci papierowej lub elektronicznej) informację o:

  • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym okresie.

Oto nowości!

Jeśli są jakieś wątpliwości albo macie pytanie, piszcie!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *