Nowa wpłata obowiązkowa

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Wyliczając zobowiązanie na obowiązkowe” na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Na kolejne trzy miesiące (czerwiec, lipiec oraz sierpień 2019) będziemy posługiwać się kwotą: 4 950,94 zł – Monitor Polski z 14.11.2018 r. – poz. 1100

W związku z tym, aktualna kwota wpłaty obowiązkowej wynosi:

 

4 950,94 zł x 40,65% = 2 012,56 zł  


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *