Nowa wpłata obowiązkowa

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Wyliczając zobowiązanie ” wpłaty obowiązkowej” na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Na kolejne trzy miesiące (wrzesień,październik i listopad 2019) będziemy posługiwać się kwotą: 4.839,24 złMon. Pol. z 2019 r. poz. 742. – poz. 1100

W związku z tym, aktualna kwota wpłaty obowiązkowej wynosi:

4.839,24 zł x 40,65% = 1 967,15 zł  


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *