Nowe usługi SOD – Paweł Janiszewski

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Firma SOD-Janiszewski od 15 lat zajmuje się wsparciem przedsiębiorców w optymalizacji i zawieszeniu wpłat obowiązkowych na PFRON oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.

W ramach naszej działalności, proponujemy również pozyskanie:

– dofinansowań do całkowitych kosztów płac pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (system SODiR oraz e-PFRON);

– zwrotu kosztów stworzenia lub dostosowania już istniejącego miejsca/stanowiska pracy;

Ponad to, świadczymy usługi dające możliwość obniżenia wpłaty obowiązkowej dla podmiotów, które nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, pozwalającego na zmniejszenie wpłaty obowiązkowej na PFRON powyżej 70% w części przewidzianej przez ustawę.

W katalogu naszych usług, które proponujemy w ramach tzw. „odpisów” znajdują się:

  • księgowość;
  • kompleksową obsługa kadrowo płacową w tym:

– kalkulację wynagrodzeń;

– sporządzanie listy płac;

– kontakt i reprezentacja przed instytucjami związanymi z zatrudnianiem pracowników (ZUS, US, PIP, PFRON itp.);

– prowadzeniem akt osobowych pracowników;

digitalizacja akt osobowych;

  • zdalne wsparcie informatyczne;
  • obsługę mediów społecznościowych;
  • rekrutacja;
  • promocja;
  • i wiele innych

Poznaj Nasze najnowsze usługi!

Teraz w ofercie mamy również audyt dokumentacji PFRON (sprawdzanie poprawności wszystkich składanych dokumentów), audyt przeglądów podatkowych w zakresie VAT i CIT oraz dokumentacji cen transferowych!

 

Dokumentacja dotyczy transakcji między podmiotami powiązanymi, od 2019 roku zostały zatwierdzone ich nowe limity, po przekroczeniu których należy takową dokumentację sporządzić, są to:

10.000.000 PLN (netto)  – dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych (np. surowców), środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji,

2.000.000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/udostępnienia środków trwałych (w tym najem, dzierżawa, leasing), wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencje), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie.

Zespół SOD & Halinex


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *