Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co pracodawca wiedzieć powinien!

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu


1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca programu dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. Program obejmuje wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. 
Udział w PPK jest dobrowolny, jednakże każdy pracownik będzie zapisany do niego automatycznie. W każdej chwili można się wycofać z programu, a także ponownie zapisać. 

Na czym polega program? 
PPK zakłada dodatkowe gromadzenie kapitału, opierające się na comiesięcznych wpłatach. Wpłat mają dokonywać pracownicy i pracodawcy. Może się zdarzyć, że i państwo dorzuci parę groszy. 
Podstawowa wpłata pracownika ma wynosić 2% wynagrodzenia brutto. Będzie miał on również możliwość uiszczać dodatkową wpłatę do 2%, czyli łącznie może co miesiąc odkładać maksymalnie 4% swojego wynagrodzenia brutto. 
Podstawowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto. Dobrowolnie może dołożyć do tego jeszcze 2,5%. 
W rezultacie, pracownik każdego miesiąca może odkładać od 3,5 do 8% swojego wynagrodzenia. 

Co powinien wiedzieć pracodawca o PPK? 

  • Firmy zatrudniające powyżej 250 osób zaczną stosować przepisy związane z PPK od 1 lipca 2019, minimum 50 osób – 1 stycznia 2020, a te, które zatrudniają co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020. Pozostałe od 1 stycznia 2021;
  • Inwestycje w fundusze będą pozytywnie wpływać na gospodarkę, a więc i na przedsiębiorców;
  • Wpłaty PPK nie wpływają na wysokość składek emerytalnych;
  • Pracodawca jest ustawowo zobowiązany do wpłat, jeśli pracownik wyraża chęć brania udziału w programie;
  • Jeśli pracodawca nie zawrze umowy z instytucją zarzadzającą PPK w terminie, zostanie oficjalnie wezwany do zawarcia takiej umowy w ciągu 30 dni. Pracodawca zostanie dodatkowo obciążony karą grzywny;
  • Pracodawca będzie mógł wybrać instytucję PPK z listy, która będzie dostępna pod adresem: www.mojeppk.pl;
  • Wpłaty do PPK nie są naliczane, gdy pracownik jest na urlopie wychowawczym, macierzyńskim. 
  • Wpłata do PPK naliczana jest od kwoty wynagrodzenia brutto;

Więcej informacji:
Infor.pl

Superbiz.se.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *