Przystosowanie stanowiska pracy pod kątem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

U osoby z niepełnosprawnością intelektualną występuje obniżona sprawność procesów, odpowiadających za postrzeganie, interpretowanie i rozumienie rzeczywistości. Pojawiają się również trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów, planowaniu, itp. W rezultacie, osoba z niepełnosprawnością umysłową może mieć ograniczoną zdolność do prawidłowego funkcjonowania w świecie. 

Pomimo pewnych intelektualnych ograniczeń, osoby z tym rodzajem niepełnosprawności, również mogą znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Najlepiej sprawdzą się w pracach fizycznych. Szerzej na ten temat pisaliśmy tu

Jak zadbać o miejsce pracy dla pracownika z niepełnosprawnością intelektualną? – wskazówki ogólne 
Środowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinno być pełne zrozumienia i empatii. Należy zadbać o to, by nie narażać jej na presję psychiczną, stres oraz na kontakt z dużą grupą nieznanych mu osób. Pracownik z deficytem intelektualnym może mieć problem, by poradzić sobie w takich sytuacjach. 

Jeśli chodzi o ułatwienia techniczne, wszelkie urządzenia i sprzęty, powinny być proste w obsłudze, niewymagające skomplikowanej wiedzy ani szybkich reakcji. 

Praca powinna opierać się na powtarzalnych czynnościach. Nie może być ich za wiele, nie powinny być też często zmieniane, ze względu na trudności w nauce nowych rzeczy. Pracownik z deficytem intelektualnym nie powinien być również obciążony zadaniami, związanymi z samodzielnym podejmowaniem decyzji, z komunikacją z klientami czy z szukaniem rozwiązań problemów. 

Warto nadmienić, że mocną stroną osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wyrażanie emocji i poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Dużo efektywniej pracują, gdy czują się akceptowane i bezpieczne. 

W poradnictwie zawodowym, niepełnosprawność intelektualną dzieli się na stopnie: lekki i głębszy, i na tej podstawie decyduje się o kierunku zatrudnienia danej osoby, a także ewentualnym dostosowaniu środowiska pracy. 

Dziś zajmiemy się niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Jak dostosować miejsce pracy dla pracownika z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? 
Osoby z lekkim deficytem intelektualnym w znacznej części funkcjonują samodzielnie, zakładają rodziny, czytają, piszą, załatwiają sprawy w urzędach. Często też kończą szkoły i z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, szukają pracy na otwartym rynku. Pracują jako mechanicy, pomoce kuchenne, murarze, asystenci seniorów, pracownicy produkcji, itp. 
Najczęściej osoby te nie potrzebują architektonicznego dostosowania przestrzeni w miejscu pracy. Aby ułatwić im pracę należy zadbać o atmosferę i wsparcie merytoryczne na poszczególnych etapach pracy. Oto, co można zrobić:
  • zorganizować szkolenie przygotowawcze do przyszłych obowiązków w miejscu pracy, 
  • dostosować zadania do możliwości umysłowych pracownika, 
  • stopniować poziom trudności zadań – powoli, w miarę przyswajania materiału, poszerzać zakres działań, 
  • zadbać o dokładne instrukcje, 
  • w razie potrzeby, nadzorować pracę pracownika z niepełnosprawnością intelektualną, 
  • motywować do pracy, gdy pojawiają się trudności, 
  • zadbać o jasną, zrozumiałą komunikację.
Przyjazna atmosfera w pracy jest w przypadku pracownika z niepełnosprawnością intelektualną szczególnie ważna, gdyż wpływa na jego efektywność i łatwiejszą integrację z innymi współpracownikami. Warto wobec tego o nią zadbać, a wówczas zyskamy niesamowicie zaangażowanego i lojalnego pracownika. 
Więcej na ten temat w poniższych źródłach:
 
Żołnierczyk-Zreda, D. (2012). Przystosowanie środowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychiczne.Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. 
Gabler, D. i inni (2010). Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Warszawa. 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *