Zasiłek pielęgnacyjny wyższy od listopada 2019r

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Jak zapewne słyszeliście albo i nie 😉, zasiłek pielęgnacyjny miał zostać podwyższony i tak też się stało. Do 31 października 2019 roku, zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł. Natomiast już od 1 listopada kwota jaką otrzymają uprawnieni to 215,84 zł miesięcznie, czyli o 31,42 zł więcej. Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodów, jednak istnieją bardzo konkretne zapisy mówiące o tym, kto może otrzymać takie wsparcie.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu finansowej pomocy pokrywania wydatków na zapewnienie opieki w związku z niezdolnością do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostaną osoby, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny, a także te umieszczone w domach pomocy społecznej, aresztach śledczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jednym słowem w miejscach, gdzie mają zapewnione całodobowe utrzymanie.

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie miasta lub gminy albo w jednostce, która wypłaca świadczenia rodzinne.

Dokumenty takie jak:

  • Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu oryginał),
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia odpis aktu urodzenia.

Ważne!!!

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest na podstawie orzeczenia na jaki okres jest wydane (czasowo lub na stałe).

Joanna Ćmiel


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *