Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Osoba z niepełnosprawnością może pracować bez względu na to, jakie schorzenie posiada i bez względu na to, jaki zapis widnieje w jej orzeczeniu o niepełnosprawności. A przy tym może być świetnym, oddanym pracownikiem.

Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością, prawdopodobnie w Twojej głowie pojawia się szereg pytań. Na te, związane z warunkami zatrudnienia, postaram się dziś odpowiedzieć.


Warunki zatrudnienia

Jak wspomniane było wyżej, każda osoba z niepełnosprawnością ustawowo może pracować (określa to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej z 27.08.1997 r.).
To, w jakich warunkach, uzależnione jest od jej możliwości i stopnia niepełnosprawności. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym naruszeniem sprawności mogą pracować w zakładach pracy chronionej LUB na otwartym rynku pracy, jeśli:
  • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością,
  • zatrudnienie jest nawiązane w formie telepracy (pracy zdalnej).
Warto tu od razu nadmienić, że dostosowanie stanowiska pracy nie musi się wiązać z wielkim nakładem czasu, wysiłku czy pieniądzy. Np. przy pracy na komputerze może wystarczyć ustawienie kontrastu na monitorze, zakup oprogramowania czytającego (dla osób z niepełnosprawnością wzroku) czy wymiana siedziska.
Dodatkowo, pracodawca, który zdecyduje się na dostosowanie przestrzeni pracy dla pracownika z niepełnosprawnością, może uzyskać dofinansowanie z środków PFRON.
 
Czas pracy 
Według zapisów ustawy, osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Dodatkowo, jeśli pracownik posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
Stosowanie norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
Warto jednak mieć na uwadze to, że NIE każdy pracownik będzie korzystał z tego przywileju. A wówczas, na jego życzenie, lekarz medycyny pracy lub lekarz prowadzący może wystawić zaświadczenie, że ten jest zdolny do pracy w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo, osoby zatrudniane w ochronie (przy pilnowaniu) nie są objęte zakazem pracy w nocy lub dodatkowo.
 
Dodatkowy urlop
  • Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
  • Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów – jeżeli jego wymiar przekracza 10 dni roboczych.
  • Raz w roku pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym bądź wykonywania badań specjalistycznych czy zabiegów usprawniających, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Na udział w takim turnusie należy się 21 dni roboczych wolnych od pracy.
A w gratisie dofinansowanie 
Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością może wiązać się z masą obaw – o efektywność pracy, o częste zwolnienia i nieobecności. I to normalne, że takowe się pojawiają! I nie będę nikogo oszukiwać – tak może się zdarzyć! Pracownik niepełnosprawny to przede wszystkim pracownik, i tak, jak każdy inny może być i pracowity, i leniwy, i zaangażowany i nie.
Ale to raczej nie zależy od niepełnosprawności 🙂
Za to jest coś, co od niepełnosprawności zależy – dofinansowanie do wynagrodzenia. Tak, tak, dodatkowe pieniądze na to, by zachęcić Cię do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Brzmi dobrze?
Więcej o dofinansowaniach możesz przeczytać, np. tutaj: DOFINANSOWANIE
lub tutaj: INFORMACJE

Słowem zakończenia
Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy nie jest najlepsza, o czym pisaliśmy w jednym z artykułow na TASMANie. Pomimo, że coraz więcej pracodawców otwiera się na osoby z niepełnosprawnością, to nadal tylko niewiele ponad 25% z nich (z nas- osoby z niepełnosprawnością) w Polsce pracuje, podczas gdy w innych krajach europejskich wskaźniki wyglądają znacznie lepiej. Możemy to zmienić! 🙂
Jeśli jesteś pracodawcą i chciałbyś zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, ale masz obawy, wątpliwości i/lub pytania, koniecznie się do nas zgłoś, a my szybko na nie odpowiemy!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *