Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Czasem zastanawiamy się, czy osoba niepełnosprawna, która ma pewne trudności może pracować? Otóż tak. Teraz jest taka możliwość – można zatrudnić pracownika wspomagającego, a czas pracy przeznaczony na pomoc pracownikowi z niepełnosprawnością może zostać dofinansowany.

Asystent może pomagać pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie:

  • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
  • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Jednym słowem, asystent ma być rękoma dla osoby niepełnosprawnej, a nie umysłem.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, najpierw trzeba złożyć wniosek do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, następnie trzeba udać się do właściwego urzędu pracy – tam najczęściej załatwia się zwrot kosztów – wypłata refundacji występuje po podpisaniu umowy.

Pracownicy starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu wnioski o pracownika wspomagającego składają do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu.

Zwrot obejmuje również koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy do 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia, które w 2018 jest na poziome 2100 zł brutto.

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów stanowi iloczyn:

  • kwoty najniższego wynagrodzenia i
  • ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Co więcej, liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Co myślicie o takim rozwiązaniu? A może już korzystacie z takiego rozwiązania? Piszcie i podzielcie się opiniami i doświadczeniami.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *