Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Od stycznia tego roku zmieniły się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń dla pracowników.

Do tej pory było tak, że wszyscy pracownicy mogli otrzymywać pensję do ręki za przepracowany miesiąc, teraz jeśli nadal chcą utrzymać taką formę, muszą napisać odpowiedni wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych do pracodawcy (może mieć formę pisemną lub elektroniczną). Jeżeli tego nie uczynią, obowiązkiem pracodawcy będzie dokonanie wypłaty wynagrodzenia w formie bezgotówkowej na konto pracownika.

Dzięki nowej ustawie pracodawcy mają dodatkowe obowiązki. Muszą informować każdego pracownika, któremu do tej pory wypłacali wynagrodzenie w gotówce, o tym, że musi on:

  • podać numer konta bankowego do wypłaty pensji albo
  • złożyć wniosek o gotówkową formę wypłaty wynagrodzenia.

Uwaga!

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik będzie mógł złożyć pracodawcy w każdym czasie, nie tylko przy nawiązywaniu stosunku pracy, ale także w trakcie zatrudnienia. Również w każdym czasie pracownik będzie mógł zrezygnować z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Również chciałam nadmienić, iż pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jednak pensja musi być przekazywana na jego konto na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika (przekaz pocztowy).

Jeżeli wynagrodzenie przekazywane jest na konto pracownika, powinien to być rachunek bankowy wskazany przez tego pracownika, np. w oświadczeniu. Pracownik powinien być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego numeru konta.

W wyjątkowych przypadkach, gdy osoby niepełnosprawne mają trudności w codziennej egzystencji, może to być również rachunek innej osoby (np. opiekuna, pełnomocnika). Pełnomocnictwo udzielone przez pracownika osobie trzeciej do odebrania wynagrodzenia nie może być uznane za przeniesienie prawa do wynagrodzenia na tę osobę. Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia powinno być udzielone na piśmie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *