Nowe Programy PFRON szansą na zatrudnienie ON

W dniu 16.XII.2016 roku, PFRON zatwierdził i wprowadził trzy nowe programy mające na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością. Realizacja programów będzie trwała do 31 XII 2020 roku. „Praca – Integracja” to program, którego założeniem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez: wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji Czytaj dalej…

Zmiany w dofinansowaniu i wpłatach na rzecz PFRON

1 lipca 2016 roku weszły w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Dotyczą one: wpłat obowiązkowych na PFRON dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych refundacji składek ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej Czytaj dalej…