Przejdź do treści

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury?

Pracodawco, zanim zatrudnisz osobę niepełnosprawną zwróć uwagę, czy chcesz skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, czy nie. Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że osoba, która pobiera emeryturę i posiada stopień niepełnosprawności lekki lub umiarkowany to nie otrzymasz dofinansowania do jej wynagrodzenia.

Natomiast, jeśli zatrudnisz pracownika, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, możesz otrzymać takie dofinansowanie.

Nie przysługuje również dofinansowanie na pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

                                                                                                                                               Joanna Ćmiel 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *