Przejdź do treści

Uzyskaj dofinansowanie

Zatrudniasz Osoby
z Niepełnosprawnościami (OzN)
w swojej firmie, możesz uzyskać
dofinansowanie z PFRON
do
Całkowitych Kosztów Pracodawcy (CKP).

 
 

Sprawdź, kto może ubiegać się
o dofinansowanie! 


O dofinansowanie nie może ubiegać się firma, która:

– osoba prowadząca zakład pracy chronionej;
– pracodawca, który zatrudnia poniżej 25 pracowników na pełen etat;
– pracodawca, który zatrudnia min. 25 pracowników na pełen etat i jego wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosi co najmniej 6% względem ogólnego stanu zatrudnienia.

 
A do tego, nie może to być firma która:
– znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (wg prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej);
– posiada zadłużenie w związku z nienależnie pobraną pomocą;
– posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON;
– firma, która przekroczyła kwotę 10 mln euro rocznej pomocy
na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością.
 
 WAŻNE!
Bilans firmy za okres trzech ostatnich lat powinien być dodatni.
W przypadku pojawienia się straty, nie powinna ona przekraczać 50 % kapitału założycielskiego.
dofinansowania_sodjaniszewski

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

W zależności od stopnia niepełnosprawności, wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności
i całkowitych kosztów płacy, pracodawca może otrzymać maksymalnie dofinansowanie w wysokości:
  • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 2.400 zł
  • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.350 zł
  • stopień lekki – kwota dofinansowania do 500 zł
   lub w przypadku schorzeń szczególnych (specjalnych).
  • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 3.600 zł
  • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 2.250 zł
  • stopień lekki – kwota dofinansowania do 1.100 zł

Świadczymy usługi w pozyskaniu dofinansowań 

 

   Nasza propozycja to kompleksowa obsługa podzielona na dwa obszary:

– pierwszy związany jest z pozyskaniem dofinansowania;
– drugi to usługa dodatkowa,  dotycząca rekrutacji pracowników z niepełnosprawnościami.

Pierwszy obszar działań skupia się na obsłudze systemu dofinansowań SODiR (aplikacja PFRON),
za pomocą którego co miesiąc przesyłane są informację o całkowitych kosztach płacy poszczególnych pracowników z niepełnosprawnosciami. To właśnie na podstawie informacji wysyłanych za pośrednictwem tej aplikacji, najskuteczniej choć nie najłatwiej tworzymy wnioski o wypłatę dofinansowania, które sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowym przez dział dofinansowań rynku pracy PFRON.
Dział ten w naszej kilkuletniej praktyce przyjął ponad 95% złożonych przez nas wniosków nie mając żadnych zastrzeżeń, 4% to wnioski, które po złożeniu korekt zostały przyjęte, a dofinansowanie trafiało na konta naszych klientów, zaś 1% to wnioski odrzucone z przyczyn formalnych i niezależnych od naszych działań.
Cała procedura jak wspomnieliśmy powtarzana jest co miesiąc, tak więc do naszych zadań należeć będzie:

  • comiesięczne składanie do PFRON kompletnych informacji i wniosków o wypłatę dofinansowania oraz kontrola  przebiegu całego procesu.

 

Dzięki doświadczeniu nasz system jest na tyle efektywny i niezawodny, że w przypadku prośby ze strony PFRON
o korektę czy uzupełnienie informacji do złożonego wniosku, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi w imieniu naszego Klienta w ciągu dwóch dni roboczych.
W tej sytuacji jak i w pozostałych działaniach i kontaktach z PFRON zaangażowanie naszego Klienta może ograniczyć się do śledzenia korespondencji i zawartych w niej informacji oraz akceptacji poszczególnych działań.

 
                                           Ważne i przydatne

   Jeśli pracodawca nigdy nie korzystał z dofinansowania, przy złożeniu pierwszego wniosku należy dokonać rejestracji pracodawcy w systemie SODiR.

      Nasza firma z uwagi na kilkuletnie doświadczenie i doskonałą znajomość powyższej procedury oraz związanych z nią „wymagań”, zapewnia Państwu szybką i profesjonalną obsługę bez konieczności „ruszania” się z biura.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc!