Uzyskaj dofinansowanie

Jeśli zatrudniasz osoby z niepełnosprawnością w swojej firmie, możesz uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzenia z PFRON.

Sprawdź, kto może ubiegać się o dofinansowanie! 

O dofinansowanie może starać się:
 • osoba prowadząca zakład pracy chronionej,
 • pracodawca, który zatrudnia poniżej 25 pracowników (na 25 etatów),
 • pracodawca, który zatrudnia min. 25 pracowników (na 25 etatów) i jego wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosi co najmniej 6%,
A do tego, nie może to być firma, która znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (wg prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej), posiada zadłużenie w związku z nienależnie pobraną pomocą, zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON oraz przekroczyła kwotę 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością.

WAŻNE!

Bilans firmy za okres trzech ostatnich lat powinien być dodatni. W przypadku pojawienia się straty, nie powinna ona przekraczać 50 % kapitału założycielskiego.

dofinansowania_sodjaniszewski

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

W zależności od stopnia niepełnosprawności, wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności i całkowitych kosztów płacy, pracodawca może otrzymać maksymalnie dofinansowanie w wysokości:


 • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 1.800 zł 
 • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.125 zł
 • stopień lekki – kwota dofinansowania do 450 zł .

lub w przypadku schorzeń szczególnych (specjalnych).

 • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 2.400 zł
 • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.725 zł 
 • stopień lekki – kwota dofinansowania do 1.050 zł 

Oferujemy wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań

Nasza propozycja to kompleksowa obsługa podzielona na dwa obszary, gdzie pierwszy związany jest z uzyskaniem dofinansowania, a drugi to usługa dodatkowa, która dotyczy rekrutacji nowych pracowników.

Pierwszy obszar działań, skupia się na obsłudze systemu dofinansowań SODiR (aplikacja PFRON) za pomocą którego co miesiąc, przesyłane są informację o całkowitych kosztach płacy poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. To właśnie, na podstawie informacji wysyłanych za pośrednictwem tej aplikacji, najskuteczniej choć nie najłatwiej, tworzymy wnioski o wypłatę dofinansowania, które sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowym przez dział dofinansowań rynku pracy PFRON. Dział ten w naszej kilkuletniej praktyce przyjął ponad 95% złożonych przez nas wniosków nie mając żadnych zastrzeżeń, 4% to wnioski, które po złożeniu korekt zostały przyjęte, a dofinansowanie trafiało na konta naszych klientów, zaś 1% to wnioski odrzucone z przyczyn formalnych i niezależnych od naszych działań.

Cała procedura jak wspomnieliśmy, powtarzana jest co miesiąc, tak więc do naszych zadań należeć będzie:

 • składanie do PFRON kompletnych informacji i wniosków o wypłatę dofinansowania
 • oraz kontrola nad przebiegu całego procesu.

Dzięki doświadczeniu, nasz system jest na tyle efektywny i niezawodny, że w przypadku prośby ze strony PFRON o korektę czy uzupełnienie informacji do złożonego wniosku, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi w imieniu naszego Klienta w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji, jak i w pozostałych działaniach i kontaktach z PFRON, zaangażowanie naszego Klienta, może ograniczyć się do śledzenia korespondencji i zawartych w niej informacji oraz akceptacji poszczególnych działań.

 

aerial business computer 1011329

Ważne i przydatne

Jeśli pracodawca nigdy nie korzystał z dofinansowania, przy złożeniu pierwszego wniosku należy dokonać rejestracji pracodawcy w systemie SODiR.

Nasza firma z uwagi na kilkuletnie doświadczenie i doskonałą znajomość powyższej procedury oraz związanych z nią „wymagań”, zapewnia Państwu szybką i profesjonalną obsługę bez konieczności „ruszania” się z biura.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc!