Przejdź do treści

Jak działamy?

Misja

Głównym założeniem naszej pracy jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w firmach działających na tzw. „wolnym rynku” oraz w Samorządach i innych instytucjach.

Działania jakie podejmujemy mają na celu uświadomienie wszystkim potencjalnym pracodawcom korzyści płynących z poszerzenia kadr o osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejny cel to opracowanie i wdrożenie systemu przygotowanego specjalnie dla danego podmiotu, który pozwoli określić odpowiednie działania wpływające na zwiększenie Finansów Podmiotu.

Nasze działania kierujemy do:

Firm prywatnych

Firma SOD – Paweł Janiszewski organizuje spotkania z potencjalnym klientem, podczas których określane są wstępne ramy oraz możliwość zastosowania i wdrożenia poszczególnych rozwiązań. W trakcie prowadzonych rozmów bada się potrzeby, poznaje oczekiwania jakie posiada dany podmiot w związku z planowanymi działaniami.

Samorządów

Nasz specjalista wraz z przedstawicielem danego Samorządu podczas spotkań omawia możliwości wdrożenia projektu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jego strukturach.

Najważniejsze informacje z zakresu optymalizacji wpłat na PFRON

Przykład redukcji wpłat

Przykład dotyczy firmy zatrudniającej 135 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. W firmie nie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nie korzysta ona z odpisów od Zakładów Pracy Chronionej...

Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym...

Słowniczek

Zbiór pojęć ważnych dla zrozumienia działań związanych z PFRON...