Gobarto S.A.

Produkcja rzeźniano-rozbiorową w obszarze wieprzowiny.