1. Podaj ogólną liczbę zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na etat.

TEST FUNKCJI