Czym jest efekt zachęty?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Każdy pracodawca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, zatrudnionych po 1 stycznia 2009 r., jest zobligowany do wykazania efektu zachęty. W związku z tym, że przedstawione pojęcie wydaje się być trudne do zrozumienia, poniżej mamy dla Ciebie wyjaśnienia.

Co to jest efekt zachęty?
Efekt zachęty to jeden z podstawowych warunków otrzymywania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jest sprawdzany dla określonego pracownika tylko raz – w miesiącu jego zatrudnienia. O wystąpieniu „efektu zachęty” można mówić, gdy:

  1. zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością powoduje wzrost ogólnego stanu zatrudnienia w stosunku do przeciętnej liczby pracowników z 12 poprzednich miesięcy (metoda ilościowa);
  2. jeśli nie wystąpił wzrost zatrudnienia, można wykazać efekt zachęty za pomocą metody jakościowej. Dotyczy ona przypadku zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w miejsce pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana:
 
Kogo dotyczy efekt zachęty?
Wykazanie efektu zachęty jest warunkiem uzyskania dofinansowania tylko w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą (wówczas dofinansowanie jest pomocą publiczną). W przypadku pozostałych podmiotów, efekt zachęty nie obowiązuje.

Kogo efekt zachęty nie dotyczy?
Nie ma obowiązku wykazywania efektu, gdy (1) pracodawca składa informację INF-D-P za okres sprawozdawczy po lipcu 2016 odnośnie pracownika, który w trakcie zatrudnienia stał się osobą z niepełnosprawnością (data zatrudnienia nie ma tu znaczenia) oraz (2) przed 1 stycznia 2009 pracodawca otrzymywał pomoc na niepełnosprawnego pracownika w oparciu o ówczesne przepisy.
 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie PFRON.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *