W jakich terminach należy złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

Poniżej przygotowaliśmy rozpiskę terminów składania wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) oraz miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) na 2019 rok.

Jakie są terminy składania wniosków do PFRON w 2019 roku?

Wnioski należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wsparcie dotyczy. Chyba, że…termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święto). Wówczas za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Wypłacone wynagrodzenie za…Termin składania wniosków:
Styczeńdo 25 lutego (poniedziałek)
Lutydo 25 marca (poniedziałek)
Marzecdo 25 kwietnia (czwartek)
Kwiecieńdo 27 maja (poniedziałek)
Majdo 25 czerwca (wtorek)
Czerwiecdo 25 lipca (czwartek)
Lipiecdo 26 sierpnia (poniedziałek)
Sierpieńdo 25 września (środa)
Wrzesieńdo 25 października (piątek)
Październikdo 25 listopada (poniedziałek)
Listopaddo 25 grudnia (środa)
Grudzieńdo 27 stycznia 2020 (poniedziałek)

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *