Zmiany w dofinansowaniu i wpłatach na rzecz PFRON

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

1 lipca 2016 roku weszły w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji.

Dotyczą one:

 • wpłat obowiązkowych na PFRON

 • dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 • refundacji składek ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych

 • gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej

Wpłaty obowiązkowe
 • z obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu zbyt niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwolniono Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

 • ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON – nowe regulacje prawne:

 • zmniejszono wysokość ulgi z 80% do 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu

 • wprowadzono sankcje finansowe za nieprawidłowo udzielane ulgi przez uprawnionych pracodawców

 • wprowadzone zostaną nowe formularze deklaracji i informacji (szczegóły tutaj)

 • z 12 do 6 miesięcy skrócony został czas wykorzystania ulgi, dla ulg otrzymanych od 1 lipca 2016

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
 • refundacja przysługuje po opłaceniu składek w całości przed złożeniem wniosku o refundację (szczegóły tutaj)

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
 • pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia – następuje zmiana dotycząca tzw. efektu zachęty

 • dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przysługuje pod warunkiem wypłacenia wynagrodzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (szczegóły tutaj)

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA)
 • Zakłady Pracy Chronionej – ujednolicono termin przekazywania zaliczek na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Zakłady Aktywności Zawodowej – przyjęto zasadę, że Zakładowy Fundusz Aktywności nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej

Kategorie: PFRON

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *