Przejdź do treści

Przykład redukcji wpłat

Przykład dotyczy firmy zatrudniającej 135 pracowników w przeliczeniu na pełen etat.
W Firmie nie ma zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz nie korzysta ona z odpisów Zakładów Pracy Chronionej.

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika 6% dla firmy „B”
135 etatów x 6% (wskaźnik wymagany przez PFRON) = 8,1 etatu osób z niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa wynosi:

8,1 etatu OzN (Osób z Niepełnosprawnością) x 3.311,91 26.826,47 zł miesięcznie,
czyli rocznie 321.917,64 zł.
(wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 8.147,38 zł (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) 

Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:

Firma „B” zatrudnia: 9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym.

Wpłata obowiązkowa do PFRON wynosi 0 zł (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt 9 etatów x 5.079,37 zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 45.714,33 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% zatrudnienia OzN firma „B” skorzysta z dofinansowania
do CKP za pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

9 OzN x  2.250,00 zł (kwota dofinansowania odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem specjalnym) = 20.250,00 zł (kwota dofinansowania całkowitych kosztów zatrudnienia OzN).

Podsumowując:

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy Całkowitym Kosztem Pracodawcy a DOFINANSOWANIEM

((45.714,33 zł – 8.685,72 zł CIT) – 20.250,00 zł) =  
(37.028,61 zł – 20.250,00) = 16.778,61 zł
 (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem);

16.778,61 zł / 9 pracowników = 1.864,29 zł – to koszt zatrudnienia jednego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przed redukcją wpłat:

26.826,47 zł strata na zysku

Po redukcji wpłat

16.778,61 zł koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to:

miesięcznie10.047,86 zł, rocznie 120.574,32 zł