Przykład optymalizacji

Przykład redukcji wpłat

Przykład dotyczy firmy zatrudniającej 135 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. W firmie nie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nie korzysta ona z odpisów od Zakładów Pracy Chronionej.

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika 6% dla firmy „B”

135 etatów x 6% (wskaźnik wymagany przez PFRON) = 8,1 etatu osób z niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa wynosi:

8,1 etatu OzN x 2 309,55 zł (wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 5 681,56 zł (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) = 18 707,35 zł miesięcznie, czyli rocznie 224 488,20 zł.Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:


Firma „B” zatrudnia: 9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym.

Wpłata obowiązkowa wynosi 0 zł (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt pracowników 9 etatów x 3 350,20 zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 30 151,80 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% firma „B” skorzysta z dofinansowania do płac pracowników z orzeczeniem
9 OzN x 2 100,00 zł (kwota dofinansowania odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem szczególnym) = 18 900,00 zł (kwota dofinansowania dla OzN).

Podsumowując:

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy CKP a DOFINANSOWANIEM:

30 151,80 zł – 18 900,00 zł = 11 251,80 zł (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem)

11 251,80 zł  :  9 pracowników = 1250,20 zł – koszt jednego pracownika z niepełnosprawnością

 

Przed redukcją wpłat

18 707,35 zł strata na zysku

 

Po redukcji wpłat

11 251,80 zł koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to:   miesięcznie   7 455,55 zł,   rocznie  89 466,60 zł