Przykład optymalizacji

Przykład redukcji wpłat

Przykład dotyczy firmy zatrudniającej 135 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. W firmie nie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nie korzysta ona z odpisów od Zakładów Pracy Chronionej.

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika 6% dla firmy „B”

135 etatów X 6% (wskaźnik wymagany przez PFRON) = 8,1 etatu osób z niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa wynosi:

8,1 etatu OzN X 2 042,45 zł (wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 5 024,45 zł (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) = 16 543,85 zł miesięcznie, czyli rocznie 198 526,20 zł.


Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:

Firma „B” zatrudnia: 9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym.

Wpłata obowiązkowa wynosi 0 zł (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt pracowników 9 etatów x 3 110,90 zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 27 998,10 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% firma „B” skorzysta z dofinansowania do płac pracowników z orzeczeniem 9 OzN x 2 100,00 zł (kwota dofinansowania odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem szczególnym) = 18 900,00 zł (kwota dofinansowania dla OzN).

Podsumowując:

należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy CKP a DOFINANSOWANIEM

27 998,10 zł – 16 543,85 zł = 11 454,25 zł (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem)

11 454,25 zł : 9 pracowników = 1 272,69 zł – koszt jednego pracownika z niepełnosprawnością

 

Przed redukcją wpłat

16 543,85strata na zysku

 

Po redukcji wpłat

11 454,25 zł koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to:  miesięcznie 5 089,60 zł, rocznie 61 075,20 zł