Przykład optymalizacji

Przykład redukcji wpłat

Przykład dotyczy firmy zatrudniającej 135 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. W firmie nie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nie korzysta ona z odpisów od Zakładów Pracy Chronionej.

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika 6% dla firmy „B”

135 etatów x 6% (wskaźnik wymagany przez PFRON) = 8,1 etatu osób z niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa wynosi:

8,1 etatu OzN x 2 218,67 zł (wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 5 457,98 zł (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) = 17 971,23 zł miesięcznie, czyli rocznie 215 654,76 zł.Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:


Firma „B” zatrudnia: 9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym.

Wpłata obowiązkowa wynosi 0 zł (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt pracowników 9 etatów x 3 373,44 zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 30 360,96 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% firma „B” skorzysta z dofinansowania do płac pracowników z orzeczeniem 9 OzN x 2 100,00 zł (kwota dofinansowania odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem szczególnym) = 18 900,00 zł (kwota dofinansowania dla OzN).

Podsumowując:

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy CKP a DOFINANSOWANIEM:

30 360,96 zł – 17 971,23 zł = 12 389,73 zł (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem)

12 389,73 zł  :  9 pracowników = 1376,64 zł – koszt jednego pracownika z niepełnosprawnością

 

Przed redukcją wpłat

17 971,23 zł strata na zysku

 

Po redukcji wpłat

12 389,73 zł koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to:   miesięcznie   5 581,50 zł,   rocznie  66 978,00 zł