Przykład optymalizacji

Przykład redukcji wpłat

Przykład dotyczy firmy zatrudniającej 135 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. W firmie nie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nie korzysta ona z odpisów od Zakładów Pracy Chronionej.

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika 6% dla firmy „B”

135 etatów X 6% (wskaźnik wymagany przez PFRON) = 8,1 etatu osób z niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa wynosi:

8,1 etatu ON X 1 967,15​ zł (wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 4 839,24 (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) 15 933,91 zł miesięcznie, czyli rocznie 191 206,92 zł.

Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:

Firma „B” zatrudnia: 9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym.

Wpłata obowiązkowa wynosi 0 zł (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt pracowników 9 etatów x 2710,80 zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 24 397,20 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% firma „B” skorzysta z dofinansowania do płac pracowników z orzeczeniem 9 ON X 1.725,00 zł (kwota dofinansowania odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem specjalnym) = 15.525,00 zł (kwota dofinansowania dla ON).

Podsumowując:

należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy CKP a DOFINANSOWANIEM

24 397,20 zł – 15.525,00 zł = 8872,20 zł (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem)

8872,20 : 9 pracowników = 985,80 zł – koszt jednego pracownika z niepełnosprawnością

 

Przed redukcją wpłat

15 933,91 zł strata na zysku

 

Po redukcji wpłat

8872,20 zł koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to: miesięcznie 7 061,71 zł, rocznie 84 740,52 zł