Przejdź do treści

Przystosowanie stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością słuchu

workstation 405747 1920
workstation 405747 1920

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z chorobami słuchu

Gdy myślimy o dostosowaniu stanowiska pracy pod kątem potrzeb osoby niepełnosprawnej, może nam się wydawać, że to głównie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, tj. poruszające się na wózku inwalidzkim, za pomocą balkonika czy kul, potrzebują ułatwień. Tymczasem okazuje się, że niepełnosprawności są różne, a więc i różne są potrzeby. W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu dostosowanie miejsca, w którym przyjdzie im pracować, nie jest już tak oczywiste,  choć być powinno. W jaki sposób można ułatwić pracę osobom z niedosłuchem? I czy w ogóle trzeba to robić? O tym w dzisiejszym artykule.

Czy osoby z niedosłuchem rzeczywiście potrzebują przystosowanego stanowiska, jak je w ogóle przystosować? Tego typu pytania, jak i wiele innych mogą się nasuwać.

W przypadku osób niedosłyszących ważne jest odizolowanie stanowiska pracy od hałasów mogących zaburzać proces słuchania. Nie znaczy to jednak, żeby izolować samego pracownika. Dla osób niesłyszących i niedosłyszących kontakt z innymi pracownikami jest niezwykle ważny. Dlatego taki pracownik niech ma w zasięgu ręki coś do notowania, a na pewno będzie mu łatwiej i będzie się czuł swobodniej podczas rozmów z kolegami.  Formę często stosowanych rozmów telefonicznych, można zastąpić komunikacją przy użyciu krótkich wiadomości tekstowych lub e-mail. W przypadku zatrudniania kilku osób głuchoniemych, dobrze byłoby, gdyby w zespole była przynajmniej jedna osoba, która zna język migowy, która może być łącznikiem pomiędzy pracownikami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z wadami słuchu to nie tylko kwestia zadbania o efektywność jej działań, ale również o jej bezpieczeństwo, które na wskutek deficytu słuchu może być zagrożone. Należy pamiętać, że ta społeczność osób z niepełnosprawnością ma największe problemy z komunikacją werbalną, dlatego warto wziąć pod uwagę przystosowanie stanowiska pracy również pod tym kątem.

Czy są jakieś ograniczenia lub stanowiska, na jakich nie mogą być zatrudniane osoby niesłyszące?

Mogłoby się wydawać, że nie ma większych przeciwwskazań, co do możliwości zatrudnienia osoby niesłyszącej bądź niedosłyszącej. Jest jednak kilka zawodów i prac,  w których brak słuchu mógłby okazać się przeszkodą nie do przeskoczenia. W przypadku głuchoty percepcyjnej i zaburzeń równowagi nie powinno się pracować na wysokościach. Osoby z zaburzeniami słuchu nie są również zatrudniane w zawodach wymagających komunikacji w językach fonicznych. W Polsce osoby niesłyszące nie mogą być zawodowymi kierowcami, obsługiwać maszyn, tj. żurawie, dźwigi i wózki widłowe (w przypadku obsługi, których występuje konieczność słyszenia szeptu z odległości 3 metrów).

I choć osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą spełniać się zawodowo w wielu kierunkach (patrz), utrudnieniem może być dostęp do edukacji, ale i również rozumienie i komunikacja w języku polskim– dla dużej grupy osób niesłyszących ojczystym językiem jest język migowy, zaś język polski jest trochę, jak język obcy – nie wszyscy potrafią czytać i pisać poprawnie po polsku (więcej tutaj) Odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy może zminimalizować te bariery.

Wymagania techniczne i środowiskowe stanowiska pracy dla osoby z chorobami słuchu:

  • aparat słuchowy dla niepełnosprawnego(wedle zaleceń lekarza i w gestii osoby niepełnosprawnej),
  • nauszniki ochronne– przy pracy w hałasie (osoba z ubytkiem słuchu powinna je nosić również wtedy, kiedy normy hałasu nie są przekroczone),
  • w przypadku osób niedosłyszących bądź głuchoty jednostronnej takie ulokowanie stanowiska pracy, by maksymalnie ułatwić słyszeniepozostałych pracowników bądź klientów.

Bezpieczeństwo pracy osoby z chorobami słuchu

Równie ważnym elementem dostosowania stanowiska pracy jest zadbanie o bezpieczeństwo osoby niesłyszącej bądź niedosłyszącej. Należy tak wyposażyć stanowisko pracy w sygnały świetlne, które mogą zastąpić sygnały dźwiękowe, wykorzystywane zazwyczaj do informowania o zagrożeniu. Stanowisko powinno być też tak ulokowane, by pracownik mógł zauważyć ewentualne zagrożenie.

Jeśli miałaby to być praca na wysokościach należy pomyśleć o pełnosprawnym asystencie, który będzie mógł w sytuacji zagrożenia służyć pomocą.

Dofinansowanie na dostosowanie

Niektóre z wprowadzanych ułatwień wymagają raczej kreatywności i otwartej głowy niż góry pieniędzy. Niekiedy jednak dodatkowy wkład finansowy jest nie do uniknięcia. PFRON o tym wie i oferuje pracodawcom refundację kosztów poniesionych na dostosowanie stanowiska pracy.

Pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów:

  1. Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
  2. Adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.
  3. Zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.