Przejdź do treści

Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2024 r. wyniosło: 8.147,38 zł.
Aktualny okres obowiązywania wpłat na PFRON: 1.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Poniżej przedstawiamy cztery przykłady wyliczenia wpłat obowiązkowych na PFRON, które stanowią iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników zapewniających  osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami (ozn) na poziomie 6% 

Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty obowiązkowej do PFRON kwoty 
(8.147,38 zł x 40,65%) = 3.311,91 zł, za każdy brakujący etat, w podanych przykładach Pracodawca nie zatrudnia osób
z niepełnosprawnościami.

 • Firma   50 etatów, wpłata miesięczna na PFRON    9.935,73 zł
 • Firma 100 etatów, wpłata miesięczna na PFRON  19.871,46 zł
 • Firma 150 etatów, wpłata miesięczna na PFRON  29.807,19 zł
 • Firma 200 etatów, wpłata miesięczna na PFRON  39.742.92 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach:

 • za Czerwiec 2024, Lipiec 2024, Sierpień 2024: 8.147,38 zł – Monitor Polski z 13.05.2024 r. – poz. 358
 • za Marzec 2024, Kwiecień 2024, Maj 2024: 7 540,36 zł – Monitor Polski z 09.02.2024 r. – poz. 106
 • za Grudzień 2023, Styczeń 2024, Luty 2024: 7 194,95 zł – Monitor Polski z 10.11.2023 r. – poz. 1216
 • za Wrzesień 2023, Październik 2023, Listopad 2023: 7 005,76 zł – Monitor Polski z 09.08.2023 r. – poz. 831
 • za Czerwiec 2023, Lipiec 2023, Sierpień 2023: 7 124,26 zł – Monitor Polski z 11.05.2023 r. – poz. 499
 • za Marzec 2023, Kwiecień 2023, Maj 2023: 6 733,49 zł – Monitor Polski z dnia 09.02.2023 r. – poz. 170
 • za Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023: 6 480,67 zł – Monitor Polski z 10.11.2022 r. – poz. 1085
 • za Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022: 6 156,25zł – Monitor Polski z 09.08.2022 r. – poz. 764
 • za Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022: 6 235,22 zł – Monitor Polski z 11.05.2022 r. – poz. 469
 • za Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022: 5 995,09 zł – Monitor Polski z 09.02.2022 r. – poz. 177
 • za Grudzień 2021, Styczeń 2022, Luty 2022: 5 657,30 zł – Monitor Polski z 10.11.2020 r. – poz. 1044

Żródło: PFRON  https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/przecietne-wynagrodzenie ).