Przejdź do treści

Seria PYTANIE i ODPOWIEDŹ – czy można uzyskać dofinansowanie na dostosowania stanowiska pracy, jeśli osoba z niepełnosprawnością nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy?

Ty pytasz my odpowiadamy4
Ty pytasz my odpowiadamy4
Witamy w czwartym wpisie z cyklu PYTANIE i ODPOWIEDŹ. To seria, którą tworzymy wspólnie z Wami – Wy zadajecie pytania, my na nie odpowiadamy na blogu! W każdy poniedziałek! 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wy, Wasze pytania, Wasza dociekliwość i głód wiedzy. 
Czekamy na kolejne pytania, a dziś…. 
 
PYTANIE:
Czy można uzyskać dofinansowanie na dostosowanie stanowiska pracy, jeśli osoba z niepełnosprawnością nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy?
 
ODPOWIEDŹ:
Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością (min. 36 miesięcy) może starać się o zwrot kosztów, które poniesie w związku z:
  • adaptacją pomieszczeń w miejscu pracy pod kątem potrzeb osoby z niepełnosprawnością, 
  • adaptacją lub zakupem urządzeń ułatwiających niepełnosprawnemu pracownikowi pracę/funkcjonowanie w miejscu pracy, 
  • zakupem specjalnego oprogramowania, 
  • konsultacją specjalistyczną w zakresie ustalania wymienionych wyżej potrzeb;
O zwrot kosztów można się starać tylko w dwóch przypadkach. Jednym z nich jest posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (zarejestrowanie w Urzędzie Pracy). 
Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której pracodawca zatrudnia już pracownika, a ten utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku – np. na skutek choroby zawodowej czy pogorszenia stanu zdrowia. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 316).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.