Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Czasem zastanawiamy się, czy osoba niepełnosprawna, która ma pewne trudności może pracować? Otóż tak. Teraz jest taka możliwość – można zatrudnić pracownika wspomagającego, a czas pracy przeznaczony na pomoc pracownikowi z niepełnosprawnością może zostać dofinansowany. Asystent może pomagać pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie: czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, czynności niemożliwych Więcej…