Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co pracodawca wiedzieć powinien!

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca programu dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. Program obejmuje wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom.  Udział w PPK jest dobrowolny, jednakże każdy pracownik będzie zapisany do niego automatycznie. W każdej chwili można się wycofać z programu, a także ponownie zapisać.  Na czym Więcej…