Przystosowanie stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością słuchu

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z chorobami słuchu Gdy myślimy o dostosowaniu stanowiska pracy pod kątem potrzeb osoby niepełnosprawnej, może nam się wydawać, że to głównie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, tj. poruszające się na wózku inwalidzkim, za pomocą balkonika czy kul, potrzebują ułatwień. Tymczasem okazuje się, że niepełnosprawności są różne, Więcej…