Przystosowanie stanowiska pracy pod kątem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

U osoby z niepełnosprawnością intelektualną występuje obniżona sprawność procesów, odpowiadających za postrzeganie, interpretowanie i rozumienie rzeczywistości. Pojawiają się również trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów, planowaniu, itp. W rezultacie, osoba z niepełnosprawnością umysłową może mieć ograniczoną zdolność do prawidłowego funkcjonowania w świecie.  Pomimo pewnych intelektualnych ograniczeń, osoby z tym rodzajem niepełnosprawności, Więcej…