W jakich terminach należy złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Poniżej przygotowaliśmy rozpiskę terminów składania wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) oraz miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) na 2019 rok. Jakie są terminy składania wniosków do PFRON w 2019 roku? Wnioski należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, Czytaj dalej…