Urlop na żądanie 2019 – nie trzeba zgłaszać go 24h wcześniej

Opublikowane przez Redakcja SOD w dniu

woman 2696408 1920

Pod koniec roku 2018 pisaliśmy, że czekają nas zmiany odnośnie urlopu na żądanie. Projekt zakładał, że pracownik miałby informować pracodawcę o zamiarze skorzystania z tego prawa 24 godziny wcześniej. Miało to być zaprzeczeniem istoty tego urlopu. Wszystko jednak zostało po staremu.

Urlop na żądanie to właściwie urlop wypoczynkowy, tylko, że „wybierany” w innych okolicznościach. Pracownik uprawniony jest do wykorzystania 4 dni w roku na sytuacje, których nie przewidział wcześniej. To nie są 4 dodatkowe dni urlopu! Taki urlop na żądanie jest w ramach urlopu wypoczynkowego (26 dni). Można wziąć 4 dni urlopu na żądanie, jeden po drugim, albo każdy osobno w razie nagłych potrzeb.

W jaki sposób i kiedy zgłosić chęć wykorzystania urlopu na żądanie?

Żądanie udzielenia urlopu należy zgłosić najpóźniej w dniu, w którym chce się rozpocząć urlop i to jak najszybciej. Może to być telefonicznie, osobiście, mailowo lub sms’owo. Pracownik musi zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy.

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie?

Pracodawca zawsze musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie. Nie wystarczy, więc tylko go poinformować, należy uzyskać od niego zgodę. Jednak, gdy pracodawca nie udziela odpowiedzi (czyli milczy), Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że brak wyraźnego sprzeciwu ze strony pracodawcy sprawia, że pracownik po zgłoszeniu żądania może wykorzystywać urlop w wymiarze przez niego wskazanym bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek innych formalności.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Może, ale w wyjątkowych sytuacjach. Sytuacją może być przestój produkcyjny ze względu na konieczność w pracy danego pracownika lub kwestie bezpieczeństwa. Musi to być jednak powód poważny i uzasadniony. Pracodawca nie może odmówić urlopu na żądanie bez podania przyczyny. Przyczyną nieobecności, którą pracownik przedstawia, jako powód żądania urlopu musi być nagła i losowa. W praktyce jednak pracownik nie ma obowiązku podawania uzasadnienia żądania urlopu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *