Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 4 950,94 zł. W związku z powyższym, na czerwiec, lipiec i sierpień 2019 r. posłużymy się przeciętnym wynagrodzeniem w tejże wysokości: 4 950,94 zł.

Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty (4 950,94  * 40,65%) = 2 012,56 zł, w podanych przykładach nie zatrudnia osób niepełnosprawnych (ON).

 • Firma 50 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 6 037,68
 • Firma 100 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 12 075,36
 • Firma 150 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 18 113,04
 • Firma 200 etatów, wpłata miesięczna na PFRON 24 150,72

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach:

 • za grudzień 2018, styczeń, luty 2019: 4580,20zł – Monitor Polski – 13.11.2018 r.
 • za wrzesień, październik 2018, listopad 2018: 4521,08 zł – Monitor Polski z 10.08.2018 r. – poz. 764
 • za czerwiec, lipiec, sierpień 2018: 4.622,84 zł. (Monitor Polski z 19.07.2018 r. – poz. 34)
 • za marzec, kwiecień, maj 2018: 4516,69 (Monitor Polski z 12.02.2018 r. – poz. 181)
 • za grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018: 4255,59 zł – (Monitor Polski z 13.11.2017 r. – poz. 1012)
 • za wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017: 4 220,69 zł (Monitor Polski z 17.08.2017 r. – poz. 811)
 • za czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. – poz. 446)

Żródło: PFRON