Wysokość wpłat

Wysokość wpłat

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło: 5 657,30 zł.
Aktualny okres obowiązywania wpłat na PFRON: 01.12.2021 r. – 01.02.2022 r.

Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON stanowiących iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%
a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty
(5 657,30 zł x 40,65%) = 2299,69 zł, w podanych przykładach nie zatrudnia osób niepełnosprawnych ).

 • Firma 50 etatów,wpłata miesięczna na PFRON 899,07 zł
 • Firma 100 etatów,wpłata miesięczna na PFRON 798,14 zł
 • Firma 150 etatów,wpłata miesięczna na PFRON 697,21 zł
 • Firma 200 etatów,wpłata miesięczna na PFRON 596,28 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach:

 • za za Grudzień 2021, Styczeń 2022, Luty 2022: 5 657,30 zł – Monitor Polski z 10.11.2020 r. – poz. 1044
 • za Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021: 5657,30 zł – Monitor Polski
 • za Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021: 5 681,56 zł  – Monitor Polski z 12.05.2021 r. – poz. 440
 • za Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021: 5457,98 zł – Monitor Polski z 09.02.2021 r. – poz. 136
 • za Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021: 5168,93 zł – Monitor Polski z 12.11.2020 r. – poz. 1030
 • za Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020:  5024,48 zł – Monitor Polski z 12.08.2020 r. – poz. 711 
 • za czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020:  5331,47 zł  (Monitor Polski z 2020 r. – poz. 412) 
 • za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020:  5198,58 zł (Monitor Polski z 2020 r. – poz. 412)
 • za Grudzień 2019,  Styczeń, Luty 2020:  4931,59 zł (Monitor Polski z 2019 r. – poz. 1072)
 • za Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019: 4839,24 zł (Monitor Polski z 09.08.2019 r. – poz. 742)
 • za czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień 2019: 4950,94 zł (Monitor Polski z 13.05.2019 r. – poz. 424)
 • za marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019: 4863,74 zł (Monitor Polski z 12.02.2019 r. – poz. 155)
 • za grudzień 2018, styczeń, luty 2019: 4580,20zł (Monitor Polski z 13.11.2018 r. – poz. 1100)
 • za wrzesień, październik 2018, listopad 2018: 4521,08 zł (Monitor Polski z 10.08.2018 r. – poz. 764)
 • za czerwiec, lipiec, sierpień 2018: 4622,84 zł. (Monitor Polski z 19.07.2018 r. – poz. 472)
 • za marzec, kwiecień, maj 2018: 4516,69 (Monitor Polski z 12.02.2018 r. – poz. 181)
 • za grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018: 4255,59 zł – (Monitor Polski z 13.11.2017 r. – poz. 1012)
 • za wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017: 4220,69 zł (Monitor Polski z 17.08.2017 r. – poz. 811)
 • za czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017: 4353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. – poz. 446)
Żródło: PFRON  ( https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/przecietne-wynagrodzenie )