Przejdź do treści

Zakładanie firmy przez osoby niepełnosprawne – dofinansowanie z PFRON

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz założyć firmę? Możesz!

Procedura zakładania działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne jest taka sama, jak w przypadku pozostałych osób, bez względu na jej formę. Jedyną zmianą może być to, że otrzymasz jednorazowe specjalne wsparcie finansowe z PFRON.

Aby jednak otrzymać takie dofinansowanie musisz:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (np.: otrzymująca rentę),
 • dofinansowanie można przeznaczyć na pierwszą własną firmę lub nową, pod warunkiem że od wyrejestrowania poprzedniej (dokładnie zaprzestania działalności) upłynęło minimum 12 miesięcy,
 • prowadzić działalność nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy (nie wolno pod żadnym pozorem zawieszać czy wyrejestrować działalności, ale można korzystać ze zwolnienia lekarskiego),
 • dofinansowanie wypłacane jest „z góry” – wydatkujemy pieniądze, które otrzymujemy bez konieczności wykładania środków z własnej kieszeni, jak w przypadku refundacji.

Jak się ubiegać o dofinansowanie z PFRON?

Należy złożyć odpowiedni wniosek Wn-O u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Na rozpatrzenie takiego wniosku starosta ma 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów.

W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie z PFRON bierze on pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnej decyzji, wnioskodawca jest o tym informowany w sposób pisemny,

Wysokość takiego dofinansowania może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

WAŻNE!!!

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

Należy spełniać wszelkie warunki z umowy o dofinansowanie. Złamanie którekolwiek z zapisów może skutkować cofnięciem dotacji oraz koniecznością zapłaty odsetek.

Środki PFRON do urzędów najczęściej trafiają w okresie marzec – maj. Planując więc założenie własnej firmy warto wziąć to pod uwagę i odpowiednio wcześnie skontaktować się z urzędem.

Pamiętajmy, że my jako Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne możemy również ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *